LinkedIn Golden line Facebook Twitter

Kredyt hipoteczny z prowizją 2%, oprocentowanie 4,18 % rata ok. 520,72 na 10 lat,

Kredyt gotówkowy z prowizją 9,9%, oprocentowanie 4,99% rata ok. 596,53 na 10 lat.
Różnica ?
Kredyt hipoteczny zabezpieczony nieruchomością wartą powyżej kwoty kredytu ok. 150 000 (wpis do KW), musimy podać cel kredytu i z tego się wywiązać, czas oczekiwania min. 3 tygodnie,
Kredyt gotówkowy bez zabezpieczenia, bez podawania celu i wywiązywania się, czas oczekiwania max 3 dni.
Oprocentowanie? PORÓWNYWALNE .
P.S
Przy wyborze kredytu gotówkowego Bank bierze pod uwagę wiele czynników i klasyfikuje wg swoich wewnętrznych klas ryzyka.

Zakup mieszkania na kredyt to jedna z tych życiowych decyzji, którą należy podjąć po dogłębnej analizie, i to najlepiej przy merytorycznym wsparciu dobrego specjalisty. Wybór banku, okresu kredytowania, rodzaju rat, oprocentowanie i prowizja, to jedne z licznych parametrów, jakie musi wziąć pod uwagę przyszły kredytobiorca, jeśli kupno mieszkania chce sfinansować w głównej mierze z kredytu.

Zaciągając kredyt mieszkaniowy wiążemy się z bankiem na kilkadziesiąt lat. Dlatego też bardzo ważnym jest, by wybrać jak najkorzystniejszy kredyt. Podstawowym parametrem, na który powinniśmy zwrócić uwagę jest oprocentowanie. Kredyty są najczęściej oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się stała marża banku oraz stopa referencyjna (np. WIBOR), która zmienia się w okresie spłaty kredytu. Niemniej istotna jest prowizja naliczana przez instytucję finansową za udzielenie kredytu. Jest to jednorazowa opłata, której wysokość zleży od wnioskowanej kwoty zobowiązania. Na niższą prowizję banku mogą liczyć m.in. klienci decydujący się na inne produkty, np. ubezpieczenia oraz osoby przenoszące swój kredyt z innej instytucji.

Refinansowanie kredytu gotówkowego
dzięki mojej pomocy Klient zamienił kredyt z drogiego banku na kredyt tańszy. Nowy kredyt udzielony został bezprowizyjnie a Klient zyskiwał (oprócz niższej raty) zwrot pobranego przez pierwotny bank ubezpieczenia, które stanowiło pokaźną kwotę

Ekspektatywa
Za moim pośrednictwem Klientowi udało się zdobyć finansowanie na zakup ekspektatywy (cesji praw do nieruchomości) na rynku pierwotnym – dodatkowym utrudnieniem był fakt, że zbywca ekspektatywy nie był bezpośrednio dla dewelopera stroną umowy a prawo do ekspektatywy nabył w drodze postanowienia sądowego

Kredyt dla obcokrajowca
w dotychczasowej praktyce pomogłam zdobyć finansowanie dla kilkunastu Klientów obywateli innych Państw – w tym tak egzotycznych krajów jak Kolumbia, Egipt.

Nieruchomość z windykacją komorniczą
Zakup domu z wpisaną w dziale III KW egzekucją komorniczą

Część banków umożliwia sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem walutowym i przeniesienie zabezpieczenia na nową nieruchomość.

Dla wielu osób posiadających kredyt walutowy najważniejszym problemem związanym z zaciągniętym przed laty zobowiązaniem nie jest wysokość spłacanych rat, ale aktualne saldo kredytu w postaci wysokości długu wyrażonego w złotych. Dług ten urósł w wielu przypadkach do kwoty przewyższającej wartość nieruchomości i skutecznie blokuje realizację życiowych planów.

Proces „przeprowadzki z frankiem” jest stosunkowo skomplikowany i wymaga od kredytobiorcy zgrania w czasie transakcji sprzedaży starego mieszkania oraz zakupu nowego, ewentualnie znalezienia chętnego na wymianę nieruchomości. Operacja składa się z następujących kroków:

 1. Wystawienie na sprzedaż starej nieruchomości i znalezienie nabywcy, który będzie gotów złożyć oświadczenie o zamiarze kupna wymagane przez bank lub podpisać umowę przedwstępną.
 2. Wybór nowej nieruchomości i zakończenie negocjacji ze zbywcą (np. podpisanie umowy przedwstępnej).
 3. Złożenie w banku wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu oraz wymaganych dokumentów (w tym zazwyczaj wycena obu nieruchomości).
 4. Otrzymanie od banku-kredytodawcy zgody na zmianę zabezpieczenia.
 5. Sfinalizowanie transakcji sprzedaży starej nieruchomości.
 6. Przekazanie przez nabywcę starej nieruchomości środków na wskazany przez bank rachunek – ustanowienie tymczasowego zabezpieczenia kredytu (np. w postaci kaucji).
 7. Zwolnienie przez bank zabezpieczenia na starej nieruchomości.
 8. Sfinalizowanie transakcji kupna nowej nieruchomości.
 9. Przekazanie przez bank środków ze sprzedaży starej nieruchomości na rachunek zbywcy nowego mieszkania. Ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego na nowej nieruchomości.

Ostatecznie, w optymistycznym scenariuszu, kredytobiorca trafia do nowego mieszkania, ale nadal spłaca zaciągnięty kilka lat temu kredyt na starych warunkach.

Podczas budowy domu jednorodzinnego bazując na finansowaniu Bankowym należy pamiętać o dokumentowaniu poniesionych kosztów na materiały oraz robociznę. Często jest, że budowlańcy nie wystawiają faktur za swoją pracę, można wówczas powiedzieć, że budowa odbywa się systemem gospodarczym. W takich sytuacjach niezbędne jest archiwizacja faktur za poniesione koszty na materiały budowlane. Niektóre Banki oczekują wykazania nawet do 60% całkowitych kosztów budowy. W sytuacji budowy domu metodą gospodarczą polecam szczególną uwagę skierować na ten aspekt. Najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z Doradcą Finansowym celem omówienia procedur Bankowych.

Istnieje wiele potencjalnych problemów mogących wystąpić przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego. Może okazać się np. mieszkanie jest zadłużone lub są w nim zameldowani niechciani lokatorzy. W kilku krokach postaram się odpowiedzieć na co należy zwrócić uwagę przed zakupem używanego mieszkania aby nie narażać się na niepotrzebne nieprzyjemności.

Sprawdź kto jest właścicielem mieszkania

W przypadku mieszkań które są odrębną własnością najprostszym i najbardziej aktualnym sposobem na sprawdzenie czy mamy do czynienia z rzeczywistym właścicielem nieruchomości jest weryfikacja aktualnego stanu księgi wieczystej. W dziale II księgi wieczystej powinni widnieć aktualni właściciele oraz informacja dotycząca podstawy nabycia.

Warto to sprawdzić ponieważ w praktyce spotyka się przypadki, gdy za właściciela przy sprzedaży powołują się np. najemcy, którzy mają prawo posiadania mieszkania, ale nie są jego właścicielami.

Co w sytuacji jeśli mieszkanie nie posiada księgi wieczystej ?

Możemy spotkać się z sytuacją w której dla danego mieszkania nie będzie prowadzona księga wieczysta. Najczęściej księgi wieczystej nie posiadają spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu. W takiej sytuacji aby zweryfikować posiadanie prawa danej osoby do mieszkania należy poprosić właściciela o przedstawienie dokumentu potwierdzającego jego prawo do lokalu np. Akt notarialny.

Sprawdzenie obciążeń

W dziale IV księgi wieczystej widnieją informację dotyczące wpisów hipotek obciążających daną nieruchomość. Przed zakupem mieszkania obciążonego hipoteką należy ustalić czy dane zobowiązanie zostanie spłacone przez właściciela jeszcze przed dokonaniem transakcji czy też zobowiązanie zabezpieczone hipoteka zostanie spłacona ze środków Kupującego. W obu przypadkach właściciel powinien podstawić zaświadczenia z banku wierzyciela dotyczące wysokości aktualnego zadłużenia lub zgody na wykreślenie hipoteki.

Dodatkowo należy dowiedzieć się czy mieszkanie nie posiada innych obciążeń np. Prawo dożywocia. Prawo dożywocia jak i inne ograniczenia muszą być ujawnione w księdze wieczystej (Dział III KW). Warto dodatkowo dopilnować aby w umowie sprzedaży mieszkania znalazło się oświadczenie sprzedającego, że mieszkanie nie jest obciążone prawami osób trzecich.

Niechciani lokatorzy

Bardzo istotną kwestią przy zakupie mieszkania jest weryfikacja, że w nabywanym mieszkaniu nikt nie jest zameldowany. Do aktu notarialnego właściciel powinien dostarczyć zaświadczenie informujące o braku zameldowanych osób. Istotne aby takie zaświadczenie było możliwie aktualne. Innym sposobem na weryfikacje czy aby na pewno nabywamy nieruchomość bez niechcianych lokatorów jest udanie razem z właścicielem do wydziału meldunkowego przed zawarciem aktu notarialnego kupna mieszkania.

Zaległości w opłatach

Dodatkowo właściciel powinien przedstawić aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty, że nie zalega z płatnościami. Kupujący może także poprosić o przedstawienie potwierdzenia opłacenia ostatnich rachunków u dostawców prądu, gazu czy wody.

Podsumowując, jeśli nabywamy nieruchomość z rynku wtórnego na własną rękę bez agencji nieruchomości musimy sami zweryfikować czy dana nieruchomość nie posiada niechcianych obciążeń. Oczywiście notariusz dokonujący czynności podczas zawierania aktu notarialnego udzieli informacji jakie dokumenty będą niezbędne do zawarcia transakcji. Warto jednak być świadomym tego na co zwrócić uwagę przy zakupie własnego M.

 

Rozpatrując wniosek kredytowy, banki kierują się oceną scoringową oraz innymi czynnikami zgodnie z wewnętrznymi regulacjami. Na pytanie, czy potencjalny kredytobiorca może zaciągnąć zobowiązanie, może odpowiedzieć wyłącznie instytucja finansująca w chwili zapoznania się z sytuacją finansową potencjalnego klienta. Jako kredytobiorcy mamy jednak wpływ na niektóre z parametrów branych pod uwagę przez bank, dlatego warto poczynić klika kroków w celu podreperowania własnej zdolności kredytowej.

 1. Limitom i kartom kredytowym powiedz nie

Należy pamiętać, że wszystkie limity na kartach czy debety w kontach osobistych są brane pod uwagę jako posiadane zobowiązanie, nawet gdy nie są wykorzystane. Bank musi założyć, że w każdej chwili klient może użyć karty i zaciągnąć dodatkowy kredyt, dlatego weźmie je pod uwagę, obliczając zdolność kredytową. Jeśli nie korzystamy z karty lub jest używana przez nas sporadycznie, wato ją zwrócić do banku. Natomiast w sytuacji, gdy nie wyobrażamy sobie portfela bez karty kredytowej, dobrym rozwiązaniem jest obniżenie jej limitu.

 1. Unikaj szybkich kredytów i pożyczek

Planując zaciągnięcie kredytu na większą kwotę, warto przyjrzeć się swojej sytuacji finansowej. Prześledzić ilość posiadanych zobowiązań oraz terminy ich ostatecznej spłaty. Każde bowiem zobowiązanie może obniżyć zdolność kredytową. Dalego może warto poczekać z zaciągnięciem nowego kredytu do czasu spłaty aktualnie posiadanych. Pamiętajmy również, aby nie dokonywać zakupów na raty w tym samy czasie, kiedy staramy się o kredyt w banku.

 1. Nie składaj wielu wniosków kredytowych w krótkim czasie

Wszystkie zapytania kredytowe są widoczne w raporcie BIK-u. Dlatego należy pamiętać, że im więcej wniosków kredytowych złożymy w krótkich odstępach czasu, tym niższa będzie nasza ocena punktowa. Warto zatem, składając wniosek, zrobić wstępną selekcję banków i złożyć dokumenty wyłącznie do paru z nich.

 1. Spłacaj zobowiązania na czas

Na zdolność kredytową największy wpływ ma terminowość spłacanych przez nasz zobowiązań. Dlatego tak istotne jest, aby trzymać się harmonogramu spłat. Jeśli jednak dopuścimy do pojawienia się zaległości, należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności spłacać te z największym opóźnieniem. Zaległość do 30 dni nie wpływają na scoring BIK-u.

 1. Zbadaj swoją zdolność

Warto raz na jakiś czas pobrać raport z Biura Informacji Kredytowej w celu uzyskania informacji na własny temat. Jest to pomocne w sytuacji kiedy rozważamy zaciągniecie większego kredytu i chcemy zwiększyć szanse na jego uzyskanie. Z raportu dowiemy się bowiem, czy udostępniane informacje na nasz temat są prawdziwe, czy może konieczne jest złożenie wniosku o ich korektę.

 1. Zbuduj historię kredytową

W sytuacji kiedy nie posiadaliśmy żadnego zobowiązania bądź zdarzyło się nam o nim zapomnieć, dopuszczając tym samym do wystąpienia zaległości w spłacie, dobrym rozwiązaniem jest zaciągnięcie małego kredytu np. zakupu na raty i sumiennie go spłacać. Nie wymaże to oczywiście negatywnych zapisów, ale na pewno może przyczynić się do poprawienia naszej oceny punktowej.

 1. Pomyśl o współkredytobiorcy

Zaciągniecie kredytu z rodzicami, partnerem czy rodzeństwem to w niektórych przypadkach jedyne wyjście, aby uzyskać wnioskowane zobowiązanie. Takie rozwiązanie poprawia zdolność kredytową oraz jednocześnie stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla banku. Warto pamiętać, że naszym współkredytobiorcom może zostać każda osoba posiadająca zdolność finansową.

 1. Zwróć uwagę na poręczenie

Dane poręczycieli są również przekazywane do bazy BIK-u. Oznacza to, że poręczenie może wpłynąć negatywnie lub pozytywnie na scoring, w zależności od terminowości spłaty poręczanego kredytu. Dlatego bezpieczniej w trakcie wnioskowania o własne zobowiązanie nie być stroną innej umowy.

 1. Wydłuż okres kredytowania

Okres kredytowania ma istotne znaczenie. Im dłużej spłacamy kredyt, tym więcej zapłacimy za jego obsługę. Jednak z drugiej strony jego wydłużenie pozwoli obniżyć wysokość miesięcznej raty. Będzie to miało bezpośredni wpływ na zmniejszenie naszych miesięcznych wydatków, co przełoży się na zwiększenie zdolności kredytowej.

 1. Wybierz równe raty

Raty malejące wiążą się z niższymi kosztami odsetkowymi. Jednak początkowe, najwyższe raty mogą zaniżyć naszą zdolność kredytową. Bank w kalkulacji naszej zdolności finansowej będzie uwzględniał wysokość obecnie ponoszonych rat, a nie ich przyszłą, niższą wartość. Dlatego lepiej wybrać kredyt o równych ratach kapitałowo-odsetkowych, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywną decyzję kredytową.

 1. Zaproponuj dodatkowe zabezpieczenie

W sytuacji kiedy bank ma zastrzeżenia co do przyznania kredytu, przyszły kredytobiorca może zaproponować dodatkowe zabezpieczenie. Warto rozważyć taki zabieg, ponieważ dodatkowe zabezpieczenie zmniejsza ryzyko transakcyjne danego banku, a tym samym podnosi naszą zdolność kredytową.

 1. Przedstaw ciągłość zatrudnienia

Dla banku równie ważne jest, ile zarabiamy oraz jaką posiadamy umowę. Umowa o pracę wpływa korzystnie na postrzeganie przez bank przyszłego kredytobiorcy. Natomiast w grupie większego ryzyka są osoby pracujące na umowę o dzieło, samozatrudnieni oraz posiadający umowę na czas określony. Bank wymaga stabilności zatrudnienia od potencjalnego kredytobiorcy. Oznacza to, że w celu podwyższenia zdolności warto udokumentować ciągłość naszego zatrudnienia.

 

Osoby, które planują wziąć kredyt mieszkaniowy stoją przed dużym wyzwaniem. Mnogość ofert, często skomplikowane procedury i niejasne terminy w umowach sprawiają, że bardzo ciężko jest wybrać najlepszy kredyt. Dlatego na tej stronie, przedstawiam szereg przydatnych porad i narzędzi mających ułatwić ten wybór. Podaję kilka prostych zasad, jakich należy się trzymać, aby prawidłowo podjąć tą trudną decyzję tak by stała się ona jak najmniej kłopotliwa i jak najbardziej bezpieczna.

Poniżej kilka przydatnych rad dla osób planujących zakup mieszkania przy użyciu kredytu hipotecznego (więcej…)

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)
Stopa procentowa, według której banki gotowe są udzielać pożyczek w euro innym bankom na rynku międzybankowym w strefie euro, przy czym indeks przy nazwie stopy oznacza okres jakiego dotyczy stopa, np.: 1M – jeden miesiąc, 3M – trzy miesiące, 6M – sześć miesięcy, 1Y – jeden rok. Stopa EURIBOR ustalana jest w dni robocze na podstawie stóp zgłaszanych przez uczestników fixingu organizowanego przez Europejską Federację Bankową (FBE) i podawana jest ok. godz. 11 czasu obowiązującego w Brukseli przez serwis Reuters.

LIBOR (London Interbank Offered Rate)
Stopa procentowa, według której banki gotowe są udzielać pożyczek w walutach wymienialnych (np. we frankach szwajcarskich – CHF, w dolarach amerykańskich – USD) innym bankom na londyńskim rynku bankowym, przy czym indeks przy nazwie stopy oznacza okres jakiego dotyczy stopa, np.: 1M – jeden miesiąc, 3M – trzy miesiące, 6M – sześć miesięcy, 1Y – jeden rok. Stopa LIBOR ustalana jest w dni robocze na podstawie stóp zgłaszanych przez uczestników fixingu organizowanego przez Brytyjskie Stowarzyszenie Bankierów (BBA) i podawana jest ok. godz. 11 czasu londyńskiego przez serwis Reuters.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)

Stopa procentowa, według której banki gotowe są udzielać pożyczek w złotych innym bankom na warszawskim rynku bankowym, przy czym indeks przy nazwie stopy oznacza okres jakiego dotyczy stopa, np.: 1M – jeden miesiąc, 3M – trzy miesiące, 6M – sześć miesięcy, 1Y – jeden rok. Stopa WIBOR ustalana jest w dni robocze na podstawie stóp zgłaszanych przez uczestników fixingu organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych (Forex Polska) i podawana jest ok. godz. 11 czasu środkowoeuropejskiego przez serwis Reuters.

Kredyt hipoteczny 

Kredyt udzielany przez Bank na cel mieszkaniowy, refinansowanie, konsolidowanie zobowiązań Kredytobiorcy wobec instytucji finansowych lub dowolny cel konsumpcyjny, w którym podstawowym zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.

Kredyt indeksowany do waluty obcej 
Kredyt, oprocentowany według stopy procentowej, opartej na stopie referencyjnej, dotyczącej waluty innej niż PLN. (więcej…)

Problem BIK?
Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane w celu wspierania rozwoju rynku produktów kredytowych, stanowiąc pomoc dla banków i SKOK-ów przy dokonywaniu oceny zdolności i wiarygodności kredytowej ich klientów. Jednocześnie działalność Biura w bezpośredni sposób wpływa na warunki współpracy banków i SKOK-ów z klientami, poprzez możliwość budowania pozytywnej historii kredytowej każdego z nich.

Co to jest BIK?
Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) jest to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorców. (więcej…)