LinkedIn Golden line Facebook Twitter

9

Większość polskich przedsiębiorców boryka się z problemem finansowania działalności gospodarczej. Ubolewają nad brakiem zdolności kredytowej, która ogranicza dostęp do kredytów bankowych.

Co prawda leasing nie jest źródłem kapitału dla firmy, ale jest znacznie łatwiejszym i niewymagającym skomplikowanych procedur weryfikacyjnych sposobem finansowania zakupu środków trwałych. 

Cechą charakterystyczną leasingu jest udostępnienie środków trwałych bez konieczności ich zakupu. Moim klientom proponuję:

  • leasing pojazdów
  • leasing maszyn i urządzeń
  • leasing nieruchomości

 

Spotkanie z Ekspertem Kredytowym – Dorotą Florczyk jest niezobowiązujące a przy tym całkowicie bezpłatne.  Sam zdecydujesz czy warto skorzystać z moich usług.