LinkedIn Golden line Facebook Twitter

Istnieje wiele potencjalnych problemów mogących wystąpić przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego. Może okazać się np. mieszkanie jest zadłużone lub są w nim zameldowani niechciani lokatorzy. W kilku krokach postaram się odpowiedzieć na co należy zwrócić uwagę przed zakupem używanego mieszkania aby nie narażać się na niepotrzebne nieprzyjemności.

Sprawdź kto jest właścicielem mieszkania

W przypadku mieszkań które są odrębną własnością najprostszym i najbardziej aktualnym sposobem na sprawdzenie czy mamy do czynienia z rzeczywistym właścicielem nieruchomości jest weryfikacja aktualnego stanu księgi wieczystej. W dziale II księgi wieczystej powinni widnieć aktualni właściciele oraz informacja dotycząca podstawy nabycia.

Warto to sprawdzić ponieważ w praktyce spotyka się przypadki, gdy za właściciela przy sprzedaży powołują się np. najemcy, którzy mają prawo posiadania mieszkania, ale nie są jego właścicielami.

Co w sytuacji jeśli mieszkanie nie posiada księgi wieczystej ?

Możemy spotkać się z sytuacją w której dla danego mieszkania nie będzie prowadzona księga wieczysta. Najczęściej księgi wieczystej nie posiadają spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu. W takiej sytuacji aby zweryfikować posiadanie prawa danej osoby do mieszkania należy poprosić właściciela o przedstawienie dokumentu potwierdzającego jego prawo do lokalu np. Akt notarialny.

Sprawdzenie obciążeń

W dziale IV księgi wieczystej widnieją informację dotyczące wpisów hipotek obciążających daną nieruchomość. Przed zakupem mieszkania obciążonego hipoteką należy ustalić czy dane zobowiązanie zostanie spłacone przez właściciela jeszcze przed dokonaniem transakcji czy też zobowiązanie zabezpieczone hipoteka zostanie spłacona ze środków Kupującego. W obu przypadkach właściciel powinien podstawić zaświadczenia z banku wierzyciela dotyczące wysokości aktualnego zadłużenia lub zgody na wykreślenie hipoteki.

Dodatkowo należy dowiedzieć się czy mieszkanie nie posiada innych obciążeń np. Prawo dożywocia. Prawo dożywocia jak i inne ograniczenia muszą być ujawnione w księdze wieczystej (Dział III KW). Warto dodatkowo dopilnować aby w umowie sprzedaży mieszkania znalazło się oświadczenie sprzedającego, że mieszkanie nie jest obciążone prawami osób trzecich.

Niechciani lokatorzy

Bardzo istotną kwestią przy zakupie mieszkania jest weryfikacja, że w nabywanym mieszkaniu nikt nie jest zameldowany. Do aktu notarialnego właściciel powinien dostarczyć zaświadczenie informujące o braku zameldowanych osób. Istotne aby takie zaświadczenie było możliwie aktualne. Innym sposobem na weryfikacje czy aby na pewno nabywamy nieruchomość bez niechcianych lokatorów jest udanie razem z właścicielem do wydziału meldunkowego przed zawarciem aktu notarialnego kupna mieszkania.

Zaległości w opłatach

Dodatkowo właściciel powinien przedstawić aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty, że nie zalega z płatnościami. Kupujący może także poprosić o przedstawienie potwierdzenia opłacenia ostatnich rachunków u dostawców prądu, gazu czy wody.

Podsumowując, jeśli nabywamy nieruchomość z rynku wtórnego na własną rękę bez agencji nieruchomości musimy sami zweryfikować czy dana nieruchomość nie posiada niechcianych obciążeń. Oczywiście notariusz dokonujący czynności podczas zawierania aktu notarialnego udzieli informacji jakie dokumenty będą niezbędne do zawarcia transakcji. Warto jednak być świadomym tego na co zwrócić uwagę przy zakupie własnego M.