LinkedIn Golden line Facebook Twitter

Zakup mieszkania na kredyt to jedna z tych życiowych decyzji, którą należy podjąć po dogłębnej analizie, i to najlepiej przy merytorycznym wsparciu dobrego specjalisty. Wybór banku, okresu kredytowania, rodzaju rat, oprocentowanie i prowizja, to jedne z licznych parametrów, jakie musi wziąć pod uwagę przyszły kredytobiorca, jeśli kupno mieszkania chce sfinansować w głównej mierze z kredytu.

Zaciągając kredyt mieszkaniowy wiążemy się z bankiem na kilkadziesiąt lat. Dlatego też bardzo ważnym jest, by wybrać jak najkorzystniejszy kredyt. Podstawowym parametrem, na który powinniśmy zwrócić uwagę jest oprocentowanie. Kredyty są najczęściej oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się stała marża banku oraz stopa referencyjna (np. WIBOR), która zmienia się w okresie spłaty kredytu. Niemniej istotna jest prowizja naliczana przez instytucję finansową za udzielenie kredytu. Jest to jednorazowa opłata, której wysokość zleży od wnioskowanej kwoty zobowiązania. Na niższą prowizję banku mogą liczyć m.in. klienci decydujący się na inne produkty, np. ubezpieczenia oraz osoby przenoszące swój kredyt z innej instytucji.

Refinansowanie kredytu gotówkowego
dzięki mojej pomocy Klient zamienił kredyt z drogiego banku na kredyt tańszy. Nowy kredyt udzielony został bezprowizyjnie a Klient zyskiwał (oprócz niższej raty) zwrot pobranego przez pierwotny bank ubezpieczenia, które stanowiło pokaźną kwotę

Ekspektatywa
Za moim pośrednictwem Klientowi udało się zdobyć finansowanie na zakup ekspektatywy (cesji praw do nieruchomości) na rynku pierwotnym – dodatkowym utrudnieniem był fakt, że zbywca ekspektatywy nie był bezpośrednio dla dewelopera stroną umowy a prawo do ekspektatywy nabył w drodze postanowienia sądowego

Kredyt dla obcokrajowca
w dotychczasowej praktyce pomogłam zdobyć finansowanie dla kilkunastu Klientów obywateli innych Państw – w tym tak egzotycznych krajów jak Kolumbia, Egipt.

Nieruchomość z windykacją komorniczą
Zakup domu z wpisaną w dziale III KW egzekucją komorniczą