LinkedIn Golden line Facebook Twitter

Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony na zwiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa. 

W szczególności może być przeznaczony na:

  • zakup maszyn i urządzeń
  • zakup środków transportu
  • zakup nieruchomości (w tym także ziemi)
  • zakup akcji lub udziałów spółek dopuszczonych do obrotu publicznego
  • modernizację i restrukturyzację posiadanych już środków trwałych
  • refinansowanie już poniesionych wydatków na wyżej wymienione cele

 

Spotkanie z Ekspertem Kredytowym – Dorotą Florczyk jest niezobowiązujące a przy tym całkowicie bezpłatne. Sam zdecydujesz czy warto skorzystać z moich usług.