LinkedIn Golden line Facebook Twitter

Część banków umożliwia sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem walutowym i przeniesienie zabezpieczenia na nową nieruchomość.

Dla wielu osób posiadających kredyt walutowy najważniejszym problemem związanym z zaciągniętym przed laty zobowiązaniem nie jest wysokość spłacanych rat, ale aktualne saldo kredytu w postaci wysokości długu wyrażonego w złotych. Dług ten urósł w wielu przypadkach do kwoty przewyższającej wartość nieruchomości i skutecznie blokuje realizację życiowych planów.

Proces „przeprowadzki z frankiem” jest stosunkowo skomplikowany i wymaga od kredytobiorcy zgrania w czasie transakcji sprzedaży starego mieszkania oraz zakupu nowego, ewentualnie znalezienia chętnego na wymianę nieruchomości. Operacja składa się z następujących kroków:

  1. Wystawienie na sprzedaż starej nieruchomości i znalezienie nabywcy, który będzie gotów złożyć oświadczenie o zamiarze kupna wymagane przez bank lub podpisać umowę przedwstępną.
  2. Wybór nowej nieruchomości i zakończenie negocjacji ze zbywcą (np. podpisanie umowy przedwstępnej).
  3. Złożenie w banku wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu oraz wymaganych dokumentów (w tym zazwyczaj wycena obu nieruchomości).
  4. Otrzymanie od banku-kredytodawcy zgody na zmianę zabezpieczenia.
  5. Sfinalizowanie transakcji sprzedaży starej nieruchomości.
  6. Przekazanie przez nabywcę starej nieruchomości środków na wskazany przez bank rachunek – ustanowienie tymczasowego zabezpieczenia kredytu (np. w postaci kaucji).
  7. Zwolnienie przez bank zabezpieczenia na starej nieruchomości.
  8. Sfinalizowanie transakcji kupna nowej nieruchomości.
  9. Przekazanie przez bank środków ze sprzedaży starej nieruchomości na rachunek zbywcy nowego mieszkania. Ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego na nowej nieruchomości.

Ostatecznie, w optymistycznym scenariuszu, kredytobiorca trafia do nowego mieszkania, ale nadal spłaca zaciągnięty kilka lat temu kredyt na starych warunkach.