LinkedIn Golden line Facebook Twitter

Rozpatrując wniosek kredytowy, banki kierują się oceną scoringową oraz innymi czynnikami zgodnie z wewnętrznymi regulacjami. Na pytanie, czy potencjalny kredytobiorca może zaciągnąć zobowiązanie, może odpowiedzieć wyłącznie instytucja finansująca w chwili zapoznania się z sytuacją finansową potencjalnego klienta. Jako kredytobiorcy mamy jednak wpływ na niektóre z parametrów branych pod uwagę przez bank, dlatego warto poczynić klika kroków w celu podreperowania własnej zdolności kredytowej.

 1. Limitom i kartom kredytowym powiedz nie

Należy pamiętać, że wszystkie limity na kartach czy debety w kontach osobistych są brane pod uwagę jako posiadane zobowiązanie, nawet gdy nie są wykorzystane. Bank musi założyć, że w każdej chwili klient może użyć karty i zaciągnąć dodatkowy kredyt, dlatego weźmie je pod uwagę, obliczając zdolność kredytową. Jeśli nie korzystamy z karty lub jest używana przez nas sporadycznie, wato ją zwrócić do banku. Natomiast w sytuacji, gdy nie wyobrażamy sobie portfela bez karty kredytowej, dobrym rozwiązaniem jest obniżenie jej limitu.

 1. Unikaj szybkich kredytów i pożyczek

Planując zaciągnięcie kredytu na większą kwotę, warto przyjrzeć się swojej sytuacji finansowej. Prześledzić ilość posiadanych zobowiązań oraz terminy ich ostatecznej spłaty. Każde bowiem zobowiązanie może obniżyć zdolność kredytową. Dalego może warto poczekać z zaciągnięciem nowego kredytu do czasu spłaty aktualnie posiadanych. Pamiętajmy również, aby nie dokonywać zakupów na raty w tym samy czasie, kiedy staramy się o kredyt w banku.

 1. Nie składaj wielu wniosków kredytowych w krótkim czasie

Wszystkie zapytania kredytowe są widoczne w raporcie BIK-u. Dlatego należy pamiętać, że im więcej wniosków kredytowych złożymy w krótkich odstępach czasu, tym niższa będzie nasza ocena punktowa. Warto zatem, składając wniosek, zrobić wstępną selekcję banków i złożyć dokumenty wyłącznie do paru z nich.

 1. Spłacaj zobowiązania na czas

Na zdolność kredytową największy wpływ ma terminowość spłacanych przez nasz zobowiązań. Dlatego tak istotne jest, aby trzymać się harmonogramu spłat. Jeśli jednak dopuścimy do pojawienia się zaległości, należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności spłacać te z największym opóźnieniem. Zaległość do 30 dni nie wpływają na scoring BIK-u.

 1. Zbadaj swoją zdolność

Warto raz na jakiś czas pobrać raport z Biura Informacji Kredytowej w celu uzyskania informacji na własny temat. Jest to pomocne w sytuacji kiedy rozważamy zaciągniecie większego kredytu i chcemy zwiększyć szanse na jego uzyskanie. Z raportu dowiemy się bowiem, czy udostępniane informacje na nasz temat są prawdziwe, czy może konieczne jest złożenie wniosku o ich korektę.

 1. Zbuduj historię kredytową

W sytuacji kiedy nie posiadaliśmy żadnego zobowiązania bądź zdarzyło się nam o nim zapomnieć, dopuszczając tym samym do wystąpienia zaległości w spłacie, dobrym rozwiązaniem jest zaciągnięcie małego kredytu np. zakupu na raty i sumiennie go spłacać. Nie wymaże to oczywiście negatywnych zapisów, ale na pewno może przyczynić się do poprawienia naszej oceny punktowej.

 1. Pomyśl o współkredytobiorcy

Zaciągniecie kredytu z rodzicami, partnerem czy rodzeństwem to w niektórych przypadkach jedyne wyjście, aby uzyskać wnioskowane zobowiązanie. Takie rozwiązanie poprawia zdolność kredytową oraz jednocześnie stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla banku. Warto pamiętać, że naszym współkredytobiorcom może zostać każda osoba posiadająca zdolność finansową.

 1. Zwróć uwagę na poręczenie

Dane poręczycieli są również przekazywane do bazy BIK-u. Oznacza to, że poręczenie może wpłynąć negatywnie lub pozytywnie na scoring, w zależności od terminowości spłaty poręczanego kredytu. Dlatego bezpieczniej w trakcie wnioskowania o własne zobowiązanie nie być stroną innej umowy.

 1. Wydłuż okres kredytowania

Okres kredytowania ma istotne znaczenie. Im dłużej spłacamy kredyt, tym więcej zapłacimy za jego obsługę. Jednak z drugiej strony jego wydłużenie pozwoli obniżyć wysokość miesięcznej raty. Będzie to miało bezpośredni wpływ na zmniejszenie naszych miesięcznych wydatków, co przełoży się na zwiększenie zdolności kredytowej.

 1. Wybierz równe raty

Raty malejące wiążą się z niższymi kosztami odsetkowymi. Jednak początkowe, najwyższe raty mogą zaniżyć naszą zdolność kredytową. Bank w kalkulacji naszej zdolności finansowej będzie uwzględniał wysokość obecnie ponoszonych rat, a nie ich przyszłą, niższą wartość. Dlatego lepiej wybrać kredyt o równych ratach kapitałowo-odsetkowych, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywną decyzję kredytową.

 1. Zaproponuj dodatkowe zabezpieczenie

W sytuacji kiedy bank ma zastrzeżenia co do przyznania kredytu, przyszły kredytobiorca może zaproponować dodatkowe zabezpieczenie. Warto rozważyć taki zabieg, ponieważ dodatkowe zabezpieczenie zmniejsza ryzyko transakcyjne danego banku, a tym samym podnosi naszą zdolność kredytową.

 1. Przedstaw ciągłość zatrudnienia

Dla banku równie ważne jest, ile zarabiamy oraz jaką posiadamy umowę. Umowa o pracę wpływa korzystnie na postrzeganie przez bank przyszłego kredytobiorcy. Natomiast w grupie większego ryzyka są osoby pracujące na umowę o dzieło, samozatrudnieni oraz posiadający umowę na czas określony. Bank wymaga stabilności zatrudnienia od potencjalnego kredytobiorcy. Oznacza to, że w celu podwyższenia zdolności warto udokumentować ciągłość naszego zatrudnienia.