LinkedIn Golden line Facebook Twitter

Współpraca z Panią Dorotą Florczyk to bezsprzecznie najlepsza decyzja. Profesjonalna, świetnie zorganizowana i doskonale znająca rynek. Natychmiast wiedziała, które banki mają najlepszą ofertę w danym czasie dla takiego klienta jak my. Znała zasady promocji i w prostych słowach przedstawiła warunki jakie trzeba spełnić by dostać najlepszą ofertę. U Pani Doroty nie ma nic ”drobnym drukiem” wszystko jest jasne i nie ma pułapek ukrytych pod gwiazdką. Dodatkowo sama prowadziła negocjacje i przygotowała grunt tak, że do banku szliśmy „na gotowe”-  po prostu podpisać umowę już wcześniej nam przedstawioną i wyjaśnioną. Gorąco polecamy!