LinkedIn Golden line Facebook Twitter

Podczas budowy domu jednorodzinnego bazując na finansowaniu Bankowym należy pamiętać o dokumentowaniu poniesionych kosztów na materiały oraz robociznę. Często jest, że budowlańcy nie wystawiają faktur za swoją pracę, można wówczas powiedzieć, że budowa odbywa się systemem gospodarczym. W takich sytuacjach niezbędne jest archiwizacja faktur za poniesione koszty na materiały budowlane. Niektóre Banki oczekują wykazania nawet do 60% całkowitych kosztów budowy. W sytuacji budowy domu metodą gospodarczą polecam szczególną uwagę skierować na ten aspekt. Najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z Doradcą Finansowym celem omówienia procedur Bankowych.