LinkedIn Golden line Facebook Twitter

Osoby, które planują wziąć kredyt mieszkaniowy stoją przed dużym wyzwaniem. Mnogość ofert, często skomplikowane procedury i niejasne terminy w umowach sprawiają, że bardzo ciężko jest wybrać najlepszy kredyt. Dlatego na tej stronie, przedstawiam szereg przydatnych porad i narzędzi mających ułatwić ten wybór. Podaję kilka prostych zasad, jakich należy się trzymać, aby prawidłowo podjąć tą trudną decyzję tak by stała się ona jak najmniej kłopotliwa i jak najbardziej bezpieczna.

Poniżej kilka przydatnych rad dla osób planujących zakup mieszkania przy użyciu kredytu hipotecznego (więcej…)

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)
Stopa procentowa, według której banki gotowe są udzielać pożyczek w euro innym bankom na rynku międzybankowym w strefie euro, przy czym indeks przy nazwie stopy oznacza okres jakiego dotyczy stopa, np.: 1M – jeden miesiąc, 3M – trzy miesiące, 6M – sześć miesięcy, 1Y – jeden rok. Stopa EURIBOR ustalana jest w dni robocze na podstawie stóp zgłaszanych przez uczestników fixingu organizowanego przez Europejską Federację Bankową (FBE) i podawana jest ok. godz. 11 czasu obowiązującego w Brukseli przez serwis Reuters.

LIBOR (London Interbank Offered Rate)
Stopa procentowa, według której banki gotowe są udzielać pożyczek w walutach wymienialnych (np. we frankach szwajcarskich – CHF, w dolarach amerykańskich – USD) innym bankom na londyńskim rynku bankowym, przy czym indeks przy nazwie stopy oznacza okres jakiego dotyczy stopa, np.: 1M – jeden miesiąc, 3M – trzy miesiące, 6M – sześć miesięcy, 1Y – jeden rok. Stopa LIBOR ustalana jest w dni robocze na podstawie stóp zgłaszanych przez uczestników fixingu organizowanego przez Brytyjskie Stowarzyszenie Bankierów (BBA) i podawana jest ok. godz. 11 czasu londyńskiego przez serwis Reuters.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)

Stopa procentowa, według której banki gotowe są udzielać pożyczek w złotych innym bankom na warszawskim rynku bankowym, przy czym indeks przy nazwie stopy oznacza okres jakiego dotyczy stopa, np.: 1M – jeden miesiąc, 3M – trzy miesiące, 6M – sześć miesięcy, 1Y – jeden rok. Stopa WIBOR ustalana jest w dni robocze na podstawie stóp zgłaszanych przez uczestników fixingu organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych (Forex Polska) i podawana jest ok. godz. 11 czasu środkowoeuropejskiego przez serwis Reuters.

Kredyt hipoteczny 

Kredyt udzielany przez Bank na cel mieszkaniowy, refinansowanie, konsolidowanie zobowiązań Kredytobiorcy wobec instytucji finansowych lub dowolny cel konsumpcyjny, w którym podstawowym zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka.

Kredyt indeksowany do waluty obcej 
Kredyt, oprocentowany według stopy procentowej, opartej na stopie referencyjnej, dotyczącej waluty innej niż PLN. (więcej…)

Problem BIK?
Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane w celu wspierania rozwoju rynku produktów kredytowych, stanowiąc pomoc dla banków i SKOK-ów przy dokonywaniu oceny zdolności i wiarygodności kredytowej ich klientów. Jednocześnie działalność Biura w bezpośredni sposób wpływa na warunki współpracy banków i SKOK-ów z klientami, poprzez możliwość budowania pozytywnej historii kredytowej każdego z nich.

Co to jest BIK?
Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) jest to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorców. (więcej…)